Domeinnamen

Wij registreren o.a. volgende domeinnaam extensies:
.nl € 0,83
.com € 1,04
.eu € 1,25
.be € 0,92
.de € 1,25
.info € 1,04

Small Hosting

€ 4,95
500 mb
20 gb dataverkeer
php mysql
GRATIS domeinnaam
per jaar € 59,40
info Bestellen

Voorbeeld tekst someren verhuistoken

Voor de verhuizing van uw domeinnaam heeft u het token nodig dat bij uw domeinnaam hoort. Uw oude registrar beschikt over dit token en is verplicht u dit te verstrekken binnen vijf dagen nadat u daarom verzocht heeft. Hoe u het token op kunt vragen verschilt per registrar. Raadpleeg hiervoor uw registrar.

Verhuis nu uw domeinnaam naar isahosting

* u kunt de verhuis token in de opmerking zetten van uw bestelling

Mocht uw oude registrar geen gehoor geven aan uw eerste verzoek om u het token aan te leveren, dan kunt u gebruik maken van de hieronder vermelde voorbeeldtekst om hem te sommeren alsnog het token te verstrekken.

 

Voorbeeldtekst vorderen afgifte token bij registrar

 

Geachte …,

 

Mijn naam is … en ik ben de houder van de volgende .nl-domeinna(a)m(en) die u namens mij beheert:

 

1. ….nl

2. ….nl

 

Op … heb ik u (per e-mail/brief/via mijn klantentoegang) verzocht mij het token/de tokens te verstrekken van deze .nl-domeinna(a)m(en) zodat ik het beheer van de domeinna(a)m(en) naar een andere registrar kan verhuizen. Tot op heden heb ik de het token/de tokens echter niet van u ontvangen.

 

Op grond van de tussen u en SIDN geldende Algemene voorwaarden voor Registrars bent u zonder enig voorbehoud verplicht om tokens binnen vijf dagen na ontvangst van mijn bovengenoemde verzoek aan mij als .nl-domeinnaamhouder ter beschikking te stellen. Deze vijf dagen zijn inmiddels verstreken.

 

Hierbij sommeer ik u alsnog binnen … dagen na ontvangst van dit bericht de het token/de tokens aan mij ter beschikking te stellen bij gebreke waarvan ik mijn nieuwe registrar zal verzoeken de .nl-domeinnamen zonder token te verhuizen en ik bij SIDN melding zal maken van uw verzuim.

 

Hoogachtend,